Tungmetaller, hälsa och åldrande

89 kr inkl. moms

Boken som på ett enkelt och klargörande sätt beskriver ett allt växande hot mot vår hälsa. Hur obalanser på atomnivå orsakar kroniska sjukdomar och åldrande är något som modern människa skall tänka på.

I lager

Beskrivning

Vad är orsaken till människors försämrade hälsa? Enligt Dr John Hickenson, chef för cancerforskningen inom WHO 1976, berodde då 90 procent av de kroniska sjukdomarna på miljögifter. Sedan dess har hälsovådliga utsläpp ökat ytterligare.

Hur får vi i oss dessa gifter? Genom maten vi äter, luften vi andas och vattnet vi dricker. Är det så konstigt att de människor som lever längst bor på de platser som har renast miljö??Boken förklarar i detalj varför vi blir sjuka av dessa miljögifter som oftast härrör från tungmetaller.

Enligt ny forskning bildas det en enorm mängd skadliga fria radikaler om kroppen inte kan binda dessa tungmetaller. De fria radikalerna startar en biokemisk process i våra celler som kan orsaka kroniska sjukdomar som astma, allergier, MS, Parkinsons, reumatism, artrit, diabetes, cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, för tidigt åldrande mm.?I denna epokgörande bok beskrivs flera fall som visar hur människor har tillfrisknat från olika sjukdomar genom att avlägsna tungmetaller.
Bok mjukpärm, A5 62 sidor. Författare: Hans Rex och Viviana Bell.

Se gärna vilka produkter Hans Rex pratade om i boken…