HSC 5G Protect Smart Card

595 kr inkl. moms

Säg adjö till skadlig strålning och välkomna en friskare dig.

I lager

Beskrivning

Om HSC 5G Protect Smart Card. Smartkortets skärmningsfält skyddar aktivt användarens organism från högfrekvent strålning (RF) i alla kommunikationsnätverk: E, 3G, 4G och 5G. I alla nätverk säkerställer smartkortet HSC 5G skyddet för smartphoneanvändaren.

Visste du att mobiltelefoner avger radiofrekvent och elektromagnetisk strålning och att långvarig exponering för den typen av strålning är skadligt för din hälsa? HSC 5G-skyddssmartkort är en idealisk lösning för att minska strålningen och påverka din organism. HSC-skyddssmartkort är ett resultat av årtionden av forskningsstudier utförda av amerikanska, ryska och andra forskare från hela världen. Genom att använda holografisk skalär kodning (HSC) under speciella förhållanden lyckades vi programmera kortet på ett sådant sätt att det säkerställer ditt skydd. Genom att använda HSC 5G skyddssmartkort skapar du ett dynamiskt skyddsfält som fungerar kontinuerligt och systematiskt och inget annat skydd behövs. Våra påståenden, och med det menar vi funktionalitet och effekter av kortet, bekräftades av det oberoende forskningslaboratoriet BION från Slovenien.