Cellsalt Nr 5 Kalium phosphoricum D6

110 kr inkl. moms

Homeopatiskt Läkemedel

I lager

Beskrivning

Biokemiskt cellsalt Nr 5 enligt Dr. Schüssler
Homeopatiskt Läkemedel

1 tablett innehåller:
Kalium phosphoricum D6 (kaliumdivätefosfat)

Hjälpämnen:
100 mg laktosmonohydrat, 3 mg kroskarmellosnatrium, 0,8 mg magnesiumstearat

Förpackning:
200 tabletter à 103,8 mg

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 52227