Cellsalt Nr 10 Natrium sulfuricum D6

110 kr inkl. moms

Homeopatiskt Läkemedel.

I lager

Beskrivning

1 tablett innehåller:

Natrium sulfuricum D6 (natriumsulfat)

Reg.nr.: 52292

Hjälpämnen:

100 mg laktosmonohydrat, 3 mg kroskarmellosnatrium, 0,8 mg magnesiumstearat

Förpackning:

200 tabletter à 103,8 mg

Dosering:

Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.